Intermuralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intermuralan, između zidova neke strukture.

Preporuka strane: