Interreakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Interreakcija, proces mešanja uzorka davaočeve sa uzorkom primaočeve krvi da bi se utvrdilo da li su krvi kompatibilne i da li neće doći do zgrušavanja.

Preporuka strane: