Intestinum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intestinum, crevo.

Preporuka strane: