Intrakutano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrakutano, u koži.

Preporuka strane: