Intraluminamo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intraluminamo, unutar neke šuplje strukture.

Preporuka strane: