Intrapleuralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrapleuralan, unutar maramice grudne duplje.

Preporuka strane: