Intubacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intubacija, uvlačenje naročite tube, cevčice npr. u grlo radi dovoda vazduha u pluća.

Preporuka strane: