Invaginacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Invaginacija, proces savijanja, ugibanja, presavijanja u tkivu da bi se oformio šupalj prostor.

Preporuka strane: