Iradijacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iradijacija, lečenje neke bolosti putem zračenja.

Preporuka strane: