Iridociklitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iridociklitis, zapaljenje dužice i cilijarnog tela oka.

Preporuka strane: