Iskrivljena nosna pregrada

Šta je iskrivljena nosna pregrada?

Nazalni septum je pregrada u nosu koja deli nos na dve komore. Sastavljena je od koštanog i rskavičastog tkiva. Kada je pregrada savijena i nije u ravni onda se radi o iskrivljenoj pregradi.

Šta dovodi do iskrivljenja nosne pregrade?

Ona može u velikom broju slučajeva nastati zbog nepravilnog razvitka. Ali i povrede nosa kao što su fraktura i dislokacija mogu prouzrokovati ovaj defekt.

Prouzrokuje li iskrivljena pregrada neke simptome?

Obično ne. Mnogi ljudi sa jako iskrivljenom pregradom nemaju blokadu nosa. Ukoliko simptomi postoje, oni se ogledaju, prvo, u blokadi slobodnog i nesmetanog prolaska vazduha kroz jednu nozdrvu i, drugo, u glavoboljama.

Kako se može ispraviti iskrivljena pregrada koja prouzrokuje blokadu nosa?

Korekcija se vrši operacijom poznatom kao podsluzokožna resekcija nazalnog septuma (nosne pregrade).

Da li je podsluzokožna resekcija opasna operacija?

Ne. Operacija se obavlja hirurškim rezom unutar nosa (intranazalna incizija). Sluzokoža sa obe strane nosne pregrade se podiže, a izbočine, grebeni i deformisani delovi kosti i rskavice isecaju. Operacija se vrši pod lokalnom anestezijom.

U kom starosnom dobu treba preduzeti ovu operaciju?

Pošto je to operacija po izboru, ne treba je vršiti dok nosne kosti ne postignu svoj puni rast, do čega obično dolazi kad pacijent pređe sedamnaest godina starosti.

Koliko su operacije iskrivljene pregrade uspešne?

U dobro odabranim slučajevima rezultati su izvanredno dobri.

Prouzrokuju li ove operacije neke komplikacije?

Vrlo retko se desi da dođe do krvarenja prilikom otklanjanja tamponade nosa. Hirurg će vrlo lako rešiti ovaj problem.

Za koje vreme posle operacije iskrivljene pregrade pacijent može da se vrati na posao?

Obično posle deset do četrnaest dana.

Može li se operacija podsluzokožne resekcije izvršiti u isto vreme kad i plastična operacija za poboljšanje estetskog izgleda nosa?

Da. Ove se dve operacije često kombinuju i vrše u isto vreme.

Da li na rezultate plastične operacije nosa utiče prisustvo devijacije nosnog septuma?

Ne. Ali kada specijalista plastične hirurgije zapazi postojanje iskrivljene pregrade, on će kad bude operisao pristupiti i njenoj korekciji.