Jačanje komunikacije sa pacijentima i zdravstvenim radnicima

Jacanje komunikacije sa pacijentima i zdravstvenim radnicimaMinistar zdravlja, dr Zlatibor Lončar govorio je danas na konferenciji „Jačanje komunikacije sa pacijentima i zdravstvenim radnicima“ u organizaciji Evropske agencije za lekove i Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Tom prilikom, ministar Lončar je istakao posvećenost i ozbiljnost sa kojom Ministarstvo zdravlja pristupa temi organizovane saradnje sa pacijentima i zdravstvenim radnicima, koji čine glavnu ciljnu grupu odnosno osnovu zdravstvenog sistema Srbije.

Na našem tržištu se nalazi skoro 6.000 registrovanih lekova, i skoro 28.000 najrazličitijih medicinskih sredstava. Takođe, povećava se broj kliničkih ispitivanja i konstantno se radi na uvođenju novih proizvoda i opreme u kliničku praksu, i sve to kako bi pacijenti u Srbiji mogli da imaju podjednako veliku šansu za izlečenje kao i bilo gde u svetu, naveo je ministar.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbiju u smislu brige o javnom zdravlju i programske zdravstvene zaštite ostvaruje blisku saradnju sa organizacijama i udruženjima, radi utvrđivanja potreba osetljivih grupa, rekao je ministar Lončar i dodao da Ministarstvo zdravlja podržava projekte, programe, inicijative i aktivnosti koje se tiču pacijenata, naročito onih sa teškim i hroničnim oboljenjima i pozdravlja organizovanje pacijenata u tela koja dalje zastupaju njihove interese.

Uvek ćemo imati vremena i razumevanja za vas i uveren sam da ćemo postojeću saradnju i odnos poverenja održavati i unapređivati ubuduće na obostrano zadovoljstvo, zaključio je ministar Lončar.

Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Saša Jaćović ukazao je da je prethodna godina bila najuspesnija za ovu Agenciju i dodao da su smanjeni rokovi za registraciju lekova, a sve u cilju da lekovi budu dostupniji pacijentima.

Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je dodao da je misija Agencije dostupnost, kvalitet i bezbednost lekova.

Na današnjoj konferenciji organizovana su brojna predavanja stručnjaka EMA i ALIMS-a iz oblasti kliničkih ispitivanja, neželjenog dejstva na lekove, razvoja saradnje Agencije za lekove, udruženja pacijenata i udruženja zdravstvenih radnika.