Jednjak – povrede jednjaka

Koje su uobičajene povrede jednjaka?

Najčešća povreda jednjaka prouzrokovana je gutanjem korozivnih materija, kao što je na primer ceđ, kamena soda, sirćetna esencija i dr. Ovo se veoma često događa maloj deci usled toga što odrasle osobe ne drže takve opasne supstance van domašaja dečje ruke.

Do kakvih promena na jednjaku dolazi usled dejstva korozivnih supstanci?

Kao posledica gutanja ceđi ili sličnih supstanci, može da dođe do teškog ezofagitisa koji može da bude komplikovan sužavanjem jednjaka.

Kako se leče ovakve povrede?

Na ovaj način stvoreni ezofagitis leči se uglavnom istovetno kao ezofagitis koji je posledica bilo kog drugog uzroka. Ako preti sužavanje, primenjuju se nasilna i česta proširivanja jednjaka, koja se obavljaju u periodu od nekoliko meseci. Ako takva proširivanja ne dovedu do zadovoljavajućeg povećanja prečnika prolaza, onda može postati neophodno uklanjanje suženog dela jednjaka. Ako je zahvaćena oblast velika može biti neophodno da se podigne želudac u grudni koš i zašije za onaj deo jednjaka koji je normalan i koji nije zahvaćen suženjem.

Na koje još vidove povreda jednjaka nailazimo?

Kao posledica jakih povraćanja dolazi, u retkim prilikama, do kidanja jednjaka. Jednjak može da bude takođe i provaljen gutanjem oštrih stranih tela kao što su sigurnosne i druge igle, riblja kost ili zubna proteza.

Kako se postupa u slučaju prekinutog jednjaka?

Prekid jednjaka zahteva neodložni hirurški zahvat čiji je cilj zatvaranje otvora i drenaža duplje grudnog koša. U nekim slučajevima, ako je stanje pacijenta takvo da ne dozvoljava operaciju, ova tegoba može da se leči konzervativnim putem, odnosno hirurškom drenažom grudnog koša. U tim slučajevima, može da dođe do trajnog curenja iz jednjaka, što sa svoje strane konačno zahteva hirurški zahvat.