Jednjak – zapaljenje jednjaka (Ezofagitis)

Šta izaziva zapaljenje jednjaka?

Zapaljenje jednjaka (ezofagitis) javlja se povezano bilo s hernijom dijafragme (hijatalna ili hijatusna hernija), bilo s čirom u želucu. Kada se radi o hijatusnoj herniji, jedan deo želuca prodire u duplju grudnog koša kroz proširen otvor u dijafragmi. Ovo omogućava da sadržina želuca i njegovi sokovi stignu do jednjaka, gde često izazivaju iritaciju i stvaraju sekundarnu zapaljenjsku reakciju. Pacijenti sa čirom na dvanaestopalačnom crevu takođe su skloni vraćanju veoma kiselih sadržaja iz želuca u donji deo jednjaka. I ovo može da stvori ezofagitis.

Da li je ezofagitis ozbiljno oboljenje?

Da. Ozbiljno je jer može da dovede do prekida prolaza kroz jednjak, do krvarenja, suženja jednjaka, sa kasnijim teškoćama oko gutanja.

Na koji način se leči ezofagitis?

Valja ukloniti prvobitni uzrok. Ako je reč o hijatusnoj herniji, nju treba lečiti hirurškim putem, a ako je reč o čiru na dvanaestopalačnom crevu, treba sprovesti odgovarajuće lečenje. Ono treba da obuhvati odgovarajuću dijetu, lekove koji sprečavaju grčeve i hemikalije koje dejstvuju protiv suvišnog lučenja kiseline želuca.

Da li je ikada neophodno da se hirurškim putem ukloni onaj deo jednjaka koji je zahvaćen ezofagitisom?

Ako ezofagitis ne reaguje na uobičajene medicinske mere, njegovo uklanjanje, praćeno ponovnim uspostavljanjem celovitosti jednjaka, može da bude neophodna mera lečenja.

Da li uklanjanje jednog dela jednjaka predstavlja ozbiljnu operaciju?

Zapravo da, ali ipak se od ove operacije oporavlja približno devedeset odsto operisanih.

Je li zapaljenje jednjaka česta bolest?

Ne, jednjak obično retko oboleva.