Kada dojenje ne ide po planu – Poliklinika Velisavljev

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Velisavljev

Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Velisavljev

Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Da bi dojenje bilo uspešno, potrebno je da zdravstveni sistem tj.zdravstveni radnici pruže dobru informisanost i podršku  ženi pre porođaja, kao i nakon samog porođaja. Dojenje ne ide uvek po planu, smetnje mogu nastati i od strane majke i od strane deteta, i samo će iskusan pedijatar znati majku da usmeri ka rešenju problema.

Obavite pedijatrijski pregled i saznajte više o dojenju dece. Pregled možete zakazati u poliklinici Velisavljev  Novi Sad, a obavlja ih naš poznati i priznati lekar prof.dr Gordana Velisavljev-Filipović, neonatolog. Zakažite pregled na kontakt telefon:

Poliklinika Velisavljev
Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Dete mora da napreduje na telesnoj masi! Ukoliko to nije slučaj sa Vašim detetom,  pedijatrijska pomoć je neophodna jer je optimizovanje rasta i razvoja deteta imperativno!

U praksi se konstatuje postojanje problema na sledeći način:

 • Dete se izmeri.
 • Utvrdi se tačana količina mleka koju dete dobija od majke.
 • Odredi se detetova potreba za mlekom na osnovu obrasca 160ml /kg TT.
 • Uvede se adaptirana formula tj. dete počinje da se prihranjuje adapatiranim mlekom.
 • Dakle, dojenje se ne obustavlja!Čak i veoma mala količina majčinog mleka je korisna za dete ali samo ukoliko se mešovitom ishranom nastavi kontinuirani rast i razvoj. Savet pedijatra je da prvi deo obroka bude majčino mleko, da bi se nedostak nadoknadio adaptiranom formulom jer se stavljanje deteta na dojku ostvaruje dvostruku dobrobit – dojenje se nastavlja i stimuliše se laktacija.

Postoji mnogo razloga usled kojih telesna masa deteta može da stagnira:

 • Dete redovno sisa ali ne napreduje, ukazuje na to da majka nema dovoljno mleka.Ovaj problem je lako rešiv uz konsultaciju sa pedijatrom.
 • Anemijamalokrvnost
 • Hiperbilirubinemija tj.povećana koncentacija bilirubina u krvi
 • Ostale bolesti koje će pregledom utvrditi pedijatar.

Simptomi koji ukazuju da dojenje ne ide po planu:

 • Dete se često budi i plače nakon obroka, čak i nakon popodnevnog obroka kada je sekrecija mleka slabija
 • Dete je često pospano i ne budi se u vreme obroka
  Dete guta “na prazno” (usled nedostatka mleka) pa povraća zbog aerofagije. Nastaju aerokolike.
 • Mokrenje je smanjeno, pa su pelene dosta suve
 • Javlja se pseudoopstipacija tj. u prvom stadijumu beba ima “stolicu gladi) koja je zagasitosmeđe boje i sačinjena od sluzi i detritusa, da bi u drugom stadijumu imala dijareju tj.vodenu stolicu zelene boje.

Dete guta „na prazno“( usled nedostatka mleka) pa povraća zbog aerofagije .Nastaju aerokolike.
Mokrenje je smanjeno, pa su pelene dosta suve.

Javlja se pseudoopstipacija tj. u prvom stadijumu beba ima „stolicu gladi“ koja je zagasitosmeđe boje i sačinjena od sluzi i detritusa, da bi u drugom stadijumu imala dijareju tj. vodenu stolicu zelene boje.

Smetnje i poteškoće od strane majke mogu biti uzrokovane:

 • Zakasnelim nadolaženjem mleka
 • Anomalijama u razvoju bradavica (pljosnate ili uvučene bradavice)
 • Ragadama bradavica
 • Masitisom
 • Nedostatak mleka (hipogalaktija)

Hipogalaktija tj. smanjeno lučenje mleka može biti:

 • primarna
 • sekundarna

Primarana hipogalaktija nastaje:

 • usled nedovoljne razvijenosti žlezdanog parenhima
 • usled humoralne disfunkcije

Sekundarna hipogalaktija može biti uzrokovana nizom činilaca:

 • neadekvatna ishrana
 • fizički i pshički napori
 • ostali činioci koji otežavaju dojenje – malformirane bradavice, ragade, mastitis

U svakom slučaju, pedijatar neće žuriti sa uspostvljanjem dijagnoze hipogalaktije jer ćeimati u vidu da lakatcija često nadolazi u potpunosti tek kasnije, u trećoj nedelji, kao i da hipoglaktija može biti lažna -majka ima dovoljno mleka ali je izadajanje otežano.

Pošto ne postoje uspešni medikamenti kojima se može uticati na povećanje sekrecije mleka, trebalo bi se koncentristai na redovno pražnjenje mleka – pumpicom ili ručno, kao i sprečavati uzroka hipogalaktije (psihofizička oštećenja, ragade itd.)

Dojenje zavisi od niza faktora. Smetnje i poteškoće mogu nastati kako od strane majke, tako i od strane deteta.Osnovno pravilo je da DETE MORA DA NAPREDUJE NA TELESNOJ MASI! Ukoliko Vaše dete ne napreduje,trebalo bi da se javite pedijatru. Zašto? Zato što će se on pobrinuti da Vaše dete nastavi sa kontinuiranim rastom i razvojem,čak i u situaciji na koju Vi uprkos velikoj želji ne možete bitno da utičete.