Kako prepoznati problem sa sluhom?

Od rođenja do drugog meseca života Vaša beba pokazuje reakcije na šumove, kao na primer šuštanje svilenim papirom. Ona se oglašava dugim vibrirajućim vokalima. Od drugog meseca Vaša beba reaguje na muziku i pogledom traži izvor zvuka. Beba se oglašava kada sa njom razgovarate. Sa ulaskom u 4. mesec života Vaša bebe, pod uticajem muzike, počinje da brblja ili prestaje da plače. Počinje da se oglašava jasnim slogovima menjajući jačinu i visinu tona. Ona čuje veoma tihe šumove i traži njihov izvor.

Od 8. meseca beba reaguje na tihe šumove, čak i onda kada je zaposleno na drugi način. Značenje reči ne postaje razumljivo. Mama tata su tipični pojmovi koji se nauče tokom 9 i 10 meseci i čijeg su značenja deca svesna. Ulaskom u 10. mesec života dete reaguje na sopstveno ime. Od 11 meseca Vaše dete počinje da se oglašava rečenicom od jedne reči. Ono se raduje dok mu pričate priče, govorite stihove ili pevate pesme.

Ukoliko se razvoj govora ne odvija na pomenuti način onda se mora sumnjati na postojanje oštećenja sluha. Zbog toga je bitno da pratite razvoj deteta, a ukoliko primetite izostanak navedene reakcije javite se svom lekaru. Svaka nedelja, svaki mesec, veoma su važni za rano otkrivanje oštećenja sluha.

Prvi i drugi kontrolni pregled se vrši u bolnici. Treći kontorlni pregled u toku prva dva meseca. Četvrti kontorlni pregled u toku 4. meseca. Peti kontrolni pregled između 6. i 7. meseca. Šesti kontrolni pregled u toku 12. meseca.

Nagluva deca mogu da nauče da razumeju, čuju i da nauče da govore, ukoliko se pravovremeno primeni slušni aparatSlušni centar Medicinska elektronika pomoći će Vam da prepoznate problem, počnete sa lečenjem i to sa najkvalitetnijim aparatima. Slušni aparati Siemens su moderni, mali, jedva vidljivi i antialergijski. Ukoliko je potrebno, ovde možete obaviti i snimanje sluha, nakon čega će Vam odmah biti preporučeni dalji koraci.

Kako prepoznati problem sa sluhom i odabrati slušni aparat objasniće Vam specijalisti za ORL u slušnom centru Medicinska elektronika.