Kako se leči polenska alergija

Kako se leči polenska alergija?

Postoje tri osnovna metoda:
a. Sezonski metod. Ovim metodom pacijent se leči u toku polenskog perioda. Lečenje mora biti svakodnevno ili bar primenjivano svakog drugog dana da bi simptomi mogli biti pod kontrolom
b. Predsezonski metod. Ovde lečenje počinje oko tri meseca pre polenske sezone. Injekcije se daju u petodnevnim ili sedmod- nevnim intervalima da bi se stvorila podnošljivost koja će biti maksimalna pre no što nastupi polenski period.
c. Metod stalnog lečenja. U ovom metodu, pošto je postignuta najveća moguća tolerantnost davanjem injekcija u nedeljnim intervalima, davanje se i dalje nastavlja u tronedeljnim ili četvoronedeljnim intervalima sa ciljem održavanja najveće podnošljivosti.

Alergolog može modifikovati metode prema svom iskustvu i mišljenju.

Da li je lekaru potrebna saradnja pacijenata da bi se postigli dobri rezultati u lečenju alergije?

Da. Pacijent mora imati strpljenja ako simptomi nisu otklonjeni i ne sme se namemo izlagati prouzrokovačima da bi video da li mu injekcije čine dobro. Ako se propišu restrikcije u ishrani, mora ih se pridržavati.

U kom životnom dobu može najranije početi lečenje polenske alergije?

Dete nikad nije toliko mlado da lečenje ne bi moglo početi. Što se pre počne sa lečenjem to će i rezultati biti bolji.

Da li su opasne injekcije koje se daju u slučajevima polenske alergije?

Nema apsolutno nikakve opasnosti u primanju injekcija kada ih daje iskusan lekar.

Mogu li ljudi sa drugim težim oboljenjima, na primer srčanim manama, primati injekcije za polensku alergiju?

Mogu. Takve injekcije im neće škoditi.

Jesu li injekcije protiv polenske alergije bolne?

One prouzrokuju samo lak bol.

Postoje li ikakvi kasniji neželjeni efekti injekcija koje se daju za polensku alergiju?

Povremeno može doći do otoka ruke ili nekih opštih simptoma kao što su opšti svrab ili pojačanje alergijskog napada. Ovi simptomi nastupaju obično nekoliko sekundi do pola časa po davanju injekcije. Prema tome, preporučljivo je da pacijent, po prijemu injekcije, provede neko vreme u ordinaciji alergologa.

Šta se radi da bi se neutralisala reakcija na injekciju protiv polenske alergije?

Alergolog ima lekove koje daje da bi došlo do brzog olakšanja i otklanjanja reakcije.

Koriste li se antihistaminici u lečenju polenske alergije?

Oni mogu dosta koristiti u ublažavanju simptoma polenske alergije, ali mnogi od ovih lekova prouzrokuju sporedne posledice kao što su pospanost i nesvestica. Njih ne treba koristiti kao zamenu za lečenje injekcijama. Čak štaviše, oni ne sprečavaju astmu kao komplikaciju polenske alergije.

Da li se polenska alergija uspešno leči steroidnim tekovima kao što je kortizon i drugi preparati?

Oni pomažu u akutnom stanju ali ih ne treba koristiti umesto standardnog lečenja.

Da li se polenska alergija ponovo javlja pošto je jedanput bila izlečena?

Javlja se. Pacijent ne mora imati nikakve znake u toku nekoliko godina, a onda može iznenada dobiti jak napad.

Mora li se oboleli od polenske alergije lečiti celog života?

Ne u svakom slučaju. Unapred se ne može predvideti koliko će injekcija biti pacijentu potrebno, ali u mnogim slučajevima lečenje se može prekinuti posle tri do pet godina.

Kada će alergolog okončati lečenje bolesnika koji pati od polenske alergije?

Ako pacijent dve godine uzastopce nije imao nikakve znake u toku lečenja.