Kalem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kalem, tkivo koje treba da zameni neki defekt, a uzima se sa drugog dela istog tela ili sa drugog tela.

Preporuka strane: