Kamen u bubregu i ureteralni kamen

Kakav je sastav bubrežnog kamena?

To je kombinacija neorganskih soli kao što je kalcijum, fosfor, amonijum itd., ili pak može biti sastavljen od organskih jedinjenja kao što su mokraćna kiselina ili aminokiseline.

Šta prouzrokuje stvaranje bubrežnog kamena?

U izvesnim slučajevima, uzrok je poznat. Na primer, kod gihta u krvi i urinu se sreće visoka koncentracija mokraćne kiseline koja se taloži i stvara kamenje mokraćne kiseline. Na sličan način, poremećaj u metabolizmu kalcijuma dovodi do stvrdnjavanja i formiranja kamena koji se sastoji od kalcijumovih jedinjenja. Ali, u najvećem broju slučajeva stvarni mehanizam nije poznat već postoje mnoge teorije:

a. Neodgovarajuća ishrana.
b. Hemijska neravnoteža u urinu čiji je uzrok nepoznat.
c. Poremećaji endokrinih žlezda, naročito paratireoidne žlezde na vratu.
d. Nedostatak vitamina.
e. Bubrežne infekcije.
f. Slaba drenaža na jednom ili više mesta u mokraćnim putevima.

Da li se kamen u bubregu u istom broju slučajeva javlja i kod muškaraca i kod žena?

Ne. Nešto je češći kod muškaraca.

Javlja li se kamen u bubregu u svakom starosnom dobu?

Da, ali je najčešći kod odraslih osoba u četvrtoj, petoj i šestoj deceniji života. Deca vrlo retko dobijaju kamen u bubregu.

Koji su simptomi kamena u bubregu?

U nekim slučajevima kamen je miran i ne pokazuju se nikakvi simptomi. On se otkriva sasvim slučajno. Obično, pak, prouzrokuje bol, u mokraći se sreću ćelije krvi i gnoja, a često dovodi i do poremećaja bubrežne funkcije.

Da li se u bubregu obično stvara jedan ili više kamenova?

Vrlo često samo jedan, ali ima slučajeva kad ih ima i više. Kad ih ima više, mogu se naći u oba bubrega.

Postoje li velike razlike u veličini bubrežnih kamenova?

Da. Veličina varira od sitnih delića veličine zrna peska do kamenova koji pokrivaju ivice bubrega (koralni kamenovi).

Moraju li se svi bubrežni kamenovi hirurški odstraniti?

Ne. Mnogi od njih će sami izići. Neki su mirni, ne prouzrokuju bolove, infekcije i ne utiču na rad bubrega. Njih ne treba dirati. Treba ukloniti one kamenove koji prouzrokuju stalne bolove ili dovode do periodičnih napada jakih bolova, kao i one koji stvaraju progresivna oštećenja bubrežne funkcije.

Postoje li lekovi koji mogu rastvoriti kamen u bubregu?

Ne! Postoje izvesne dijete kao što je niskofosfoma dijeta, dijeta alkalna, ili pak kisela dijeta, koje mogu pomoći u usporavanju rasta kamenova ili sprečiti stvaranje novih. Postoje i neki lekovi koji imaju unekoliko sličan efekat (basalgel, kiselinske soli, bazne soli itd).

Postoje li neki rastvori koji mogu da razlože kamen?

Postoje izvesni rastvori koji su korisni i pomažu da se smanji veličina kamenova a u nekim slučajevima mogu i da ih razlože. No, ove rastvore treba dovesti u direktan dodir sa kamenovima dovoljno dugo vremena da bi se to razlaganje omogućilo. To znači da, ako je u bubregu kamen, kateter treba uvući u bubreg i ostaviti nekoliko dana. Ovaj oblik lečenja nije sveopšte prihvaćen i ne može se koristiti kao standardan metod. Naime, dešavalo se da je u praksi zbog loše primene ovog metoda bilo i smrtnih slučajeva.

Da li se bubrežni kamenčići ponovo javljaju posle izbacivanja ili vađenja?

Da. No ipak, regulisana ishrana, uzimanje velike količne tečnosti i izvesnih lekova, kao i otklanjanje infekcije i opstrukcije mokraćnih puteva, pomažu da se ovo ne dogodi. I pored svih mera predostrožnosti, dešava se to u malom broju slučajeva, kamenčići se ponovo stvaraju.

Šta su kamenčići u ureteru?

Ureter (mokraćovod) je cevasta struktura koja spaja bubreg i mokraćnu bešiku. Kamen se retko stvara u samom ureteru, ali bubrežni kamenčići često u njih ulaze i tu zaostaju. Kada se otkriju, nazivaju se ureteralni kamenčići.

Koji simptomi prate kamenove u ureteru?

Glavni simptom je vrlo veliki bol u abdomenu tipa kolike. On može biti tako jak da ga ne može utišati ni najjači narkotik. Ukoliko kamen prouzrokuje blokadu i onemogući protok mokraće, može doći do groznice. Ukoliko je pak, urin inficiran, groznica može biti vrlo jaka i praćena jakom drhtavicom. Gađenje, povraćanje i zatvor su vrlo česti simptomi. Neugodnost pri mokrenju, hitnost i učestanost mokrenja takođe mogu biti prisutni. U većini slučajeva u mokraći ima krvi.

Kako se leči ureteralni kamen?

Prvo se mora umanjiti bol; zatim, ako je prisutna infekcija, potrebno je delovati antibioticima ili sulfa lekovima. Ako se bol i infekcija ne mogu zaustaviti neophodno je izvršiti dreniranje bubrega. To se vrši provlačenjem katetera iza kamena uz pomoć cistoskopa. Ukoliko se kateter ne može provući pored kamena, kamen treba hirurški odstraniti.

Da li je hirurška intervencija uvek neophodna u lečenju ureteralnih kamenčića?

Ne. Većina kamenčića će se sama izbaciti. Ukoliko ne nastupi infekcija, ako nema bolova i blokade u protoku mokraće; treba sačekati da se kamen sam izluči. To se može desiti u bilo koje vreme u periodu od nekoliko dana ili nedelja.

Koji su slučajevi kad je potrebno hirurško odstranjivale ureteralnog kamena?

a. Kada je kamen suviše veliki da bi sam izašao.
b. U slučaju duže opstrukcije protoka mokraće.
c. U slučaju stalnih napada jakih bolova.
d. Ukoliko se infekcija nastavi.
e. Ukoliko dođe do poremećaja bubrežne funkcije.

Može li se kamen zahvatiti instrumentom provučenim kroz cistoskop?

Da. Postoje instrumenti za hvatanje kamenova i njima se ponekad kamen može uspešno izvaditi kroz ureter. Međutim, ukoliko svi ovi metodi ne daju nikakve rezultate, tada se mora pribeći hirurškoj operaciji.

Koliko treba ostati u bolnici posle operacije ureteralnog kamena?

Deset do dvanaest dana.

Hoće li pacijent moći da vodi potpuno normalan život posle operacije bubrežnog kamena?

Da.

Treba li pacijent koji je imao kamen u bubregu da se javlja na povremene lekarske kontrole?

Da. Pored toga treba da preduzme gore opisane mere da bi sprečio ponovno stvaranje kamena u bubregu.