Kamen u mokraćnoj bešici

Da li se kamen često sreće pri pregledu mokraćne bešike?

Da.

Šta prouzrokuje kamen u bešici?

a. Onaj koji se formira direktno u bešici rezultat je slabog pražnjenja, stagnacije i taloženja mokraće.
b. Kamen se može formirati i kao rezultat oboljenja bešike, kao što je hronični cistitis, tumor ili divertikulum zida mokraćne bešike.
c. Većina kamenova u bešici potiče iz bubrega i iz njih dospeva u bešiku.

Kakve simptome stvara kamen u bešici?

Često, bolno, krvavo mokrenje. Kamen često može stvoriti blokadu mokraćnog prolaza što sprečava pražnjenje.
Kako se sa sigurnošću postavlja dijagnoza kamena u bešici? Rendgenskim pregledom ili cistoskopijom.

Kako se leči kamen u bešici?

Ukoliko je mali, on često sam ispada bez ikakvog lečenja. U većini slučajeva se ipak mora vaditi. To se vrši ili hirurškim otvaranjem bešike ili lomljenjem kamena naročitim instrumentom koji se uvlači pomoću cistoskopa. Ovakav se postupak naziva litopeksija ili litotripsija.

Kada se litopeksija izvodi?

Kada su kamenovi suviše veliki ili čvrsti i kad ih nema mnogo. Pored toga, kako se ovaj postupak izvodi instrumentima, a ne otvorenom operacijom, u većini slučajeva primenjuje se kod onih pacijenata koji nisu u stanju da izdrže veću operaciju.

Pošto se kamen u bešici usitni, kako se vade parčići napolje?

Ispiranjem. Oni se iz bešike isperu.

Kada se preporučuje otvorena operacija (cistotomija) radi vađenja kamena iz bešike?

Kada su kamenovi vrlo čvrsti i ne mogu biti zdrobljeni. Kada ih ima mnogo, treba ih hirurški odstraniti. Ukoliko zajedno sa kamenovima postoji i povećanje prostate, hirurg se može odlučiti na operaciju kako bi u isto vreme mogao izvaditi i prostatu.