Kataplazma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kataplazma, oblog; kašasta materija koja se stavlja na kožu s namerom da joj se poveća lokalna toplota i da se dovede do pojačane prokrvljenosti u tom predelu, stavlja se radi vlažnosti na otoke, rane.

Preporuka strane: