Katarakta

Šta je katarakta?

Neprovidnost ili zasenčenje sočiva.

Gde se nalaze sočiva oka?

Sočiva oka se nalaze unutar oka, neposredno iza zenice.

Šta je njihova funkcija?

Da fokusiraju (užiže) sliku na mrežnjaču, u očnom dnu.

Šta se događa kada neka osoba ima kataraktu?

Neprovidnost sočiva ne dozvoljava svetlosti da uđe u očnu jabučicu, što izaziva smanjenje vida.

Šta izaziva kataraktu?

Uzrok je obično nepoznat. Međutim, ponekad katarakta može da bude posledica šećerne bolesti, poremećaja u žlezdama, infekcije u očnoj jabučici ili direktne povrede sočiva.

Da li se katarakta proteže kroz porodice, može li ona da bude nasledno oboljenje?

Često se sreće tendencija ka formiranju katarakte kao naslednog oboljenja.

Kakve štete mogu nastupiti ukoliko se katarakta ne leči?

Sa razvojem katarakte slabi vid. Ako se dugotrajna katarakta ne ukloni, ona će prezreti i može izazvati teško zapaljenje, pa čak možda i gubitak očne jabučice.

Kako neko može da zna da ima kataraktu?

Na kataraktu treba posumnjati ukoliko dolazi do pomućivanja vida koje ne može da se poboljša naočarima. U zakasnelim stupnjevima, katarakta može da se vidi kao bela mrlja na zenici.

Da li katarakta obično zahvata istovremeno oba oka?

Ne, ali osoba koja ima kataraktu naklonjena je dobijanju katarakte i na drugom oku, no kasnije.

Da li je uvek savetno ukloniti kataraktu sa jednog oka, kada je drugo oko normalno?

Ne. To je ponekada pogrešna praksa jer nošenje naočara posle hirurškog zahvata može da bude veoma neudobno. S vremena na vreme, savetno je ukloniti kataraktu sa jednog oka ukoliko je sazrela ili prezrela, a onda pacijent treba da ima rožnata sočiva u operisanom oku.

Da li ljudi koji su operisani od katarakte podnose kontaktna sočiva?

Da. Ona su savetna u mnogim slučajevima pre nego li standardne naočare.

Kakva se ispitivanja vrše da bi se postavila pouzdana dijagnoza katarakte?

Pouzdana dijagnoza katarakte se postiže upotrebom instrumenta koji se zove oftalmoskop, pomoću koga se neprozirnost sočiva može lako uočiti.

Kako se leči katarakta?

Hirurškim uklanjanjem sočiva.

U koje vreme treba ukloniti kataraktu?

Kada sazri. To se obično ne događa sve dok vid na zahvaćenom oku nije izrazito smanjen. Međutim, nesazrela katarakta može da se uklanja u nekim slučajevima, npr. ukoliko je pacijentov vid suviše slab te mu to ometa obavljanje posla.

Da li katarakta ikada iščezava sama po sebi?

Ne.

Kakvi su izgledi za oporavak posle operacije katarakte?

Dobri rezultati dobijaju se u preko devedeset posto slučajeva.

Koliko dugo traje operacija uklanjanja katarakte?

Od četrdeset do šezdeset minuta.

Kakva se operacija vrši?

Napravi se prorez na ivici rožnjače i beonjače oka. Kroz ovaj prorez hirug zavlači instrument, zahvata sočivo i uklanja ga.

Kakva se anestezija primenjuje?

Obično lokalna.

Koliko je neophodno da pacijent provede u bolnici posle operacije katarakte?

Nedelju dana.

Postoji li za kataraktu još neki naziv?

Da. U narodu se to naziva siva mrena.

Da li je pacijentu potrebna posebna lična nega posle operacije?

Savetno je pacijentu obezbediti ličnu negu u prvih četrdeset osam časova posle operacije.

Da li su pre operacije katarakte neophodna bilo kakva preoperativna ispitivanja?

Važno je znati da je pacijent dobrog opšteg zdravlja, da nema nikakvo zapaljenje, šećernu bolest itd. Slabo opšte zdravstveno stanje ili udaljena žarišta infekcije uticaće na rezultat operacije katarakte.

Kakav je postoperativni tretman pacijenta posle operacije katarakte?

Pacijent leži na leđima u prvih četrdeset osam časova, a operisano oko mu je pod zavojem. Posle toga, pacijentu se dozvoljava da ustane iz postelje. Operisano oko ostaje previjeno sve do otpuštanja pacijenta iz bolnice.

Koje su moguće komplikacije operacije katarakte?

Infekcija ili krvarenje u očnoj jabučici.

Kako se leče te komplikacije?

Infekcije se leče pomoću antibiotika, krvarenje se leči stavljanjem očne jabučice pod kompresivni zavoj pri čemu pacijent mora mirno da leži u postelji. Neki lekovi takođe mogu pomoći u zaustavljanju krvarenja.

Koliko vremena treba za isceljenje rane posle operacije katarakte?

Za potpuno isceljenje potrebno je šest nedelja.

Kakav ožiljak ostaje?

Ožiljak je praktično nevidljiv.

Da li se katarakta ikada ponovo javlja posle uklanjanja?

Ponekada se može formirati izvesna membrana koja pomućuje vid. Međutim, ona može da se ukloni prilično jednostavnom operacijom koja obično dovodi do povratka dobrog vida.

Koliko vremena posle operacije katarakte može oboleli da dobije naočare?

Posle mesec dana. Ako je vid na neoperisanom oku dobar, nekada je nemoguće upotrebljavati naočare samo za operisano oko, jer se može dogoditi da pacijent vidi dvostruko, ukoliko nisu primenjena kontaktna sočiva.

Kakve mere predostrožnosti treba preduzimati posle operacije?

Pacijent ne treba da se saginje ili da obavlja naporan rad otprilike jedan mesec do šest nedelja posle uklanjanja katarakte.

Da li se bolesnik vraća potpuno normalnom životu posle oporavljanja od operacije katarakte?

Da.

Koliko vremena posle operacije katarakte oboleli može da obavlja sledeće radnje:

Da se kupa – Posle dve nedelje.
Da šeta ulicom – Posle nedelju dana.
Da se penje ili spušta niz stepenice – Posle dve nedelje.
Da obavlja domaće poslove – Posle šest nedelja.
Da vozi automobil – Posle šest nedelja.
Da obavlja bračne dužnosti – Posle dvanaest nedelja.
Da se vrati na lak posao – Posle četiri nedelje.
Da se vrati na težak posao – Posle osam nedelja.
Da nastavi sa svim fizičkim aktivnostima – Posle dvanaest nedelja