Kauterizacija cerviksa – grlića materice

Kako se vrši elektro-kauterizacija cerviksa?

Elektro-kauterizacija cerviksa je procedura koja se obavlja ambulantno. Ona se sastoji u stvaranju incizija u cerviksu spaljivanjem pomoću specijalnog instrumenta sa metalnim vrhom, koji se zagreva električnim putem. Ove incizije spaljivanjem na nekoliko mesta čine da se erodirano ili zapaljeno tkivo uništi i odvoji od zdravog cervikalnog tkiva. Vremenom, zdravo tkivo može ponovo da naraste i prekrije čitav cerviks.

Da li je kauterizacija cerviksa bolni zahvat?

Ne. Kauterizaciju prate relativno male nelagodnosti. Pacijentkinja može da oseti toplinu u vagini ili neka grčenja. Sama kauterizacija ne povlači nikakvu nesposobnost.

Koliko traje proces kauterizacije?

Kada je stvar u rukama stručnog ginekologa, onda ceo proces traje samo nekoliko minuta.

Šta pacijentkinja treba da očekuje posle kauterizacije cerviksa?

U većini slučajeva doći će do pojačanog vaginalnog lučenja koje traje sedam do deset dana. Lučevina ili sekrecija može da bude sivkaste boje i veoma neugodnog mirisa. Posle sedam ili osam dana može da dođe do krvarenja iz vagine. Ovo krvarenje je posledica »presvlačenja« zaraženog tkiva.

Kakve mere predostrožnosti treba da se preduzmu posle kauterizacije cerviksa?

U periodu od dvanaest do četnaest dana treba se uzdržavati od polnih odnosa i ispiranja vagine.

Da li su i kada posle kauterizacije potrebna ispiranja vagine?

Ispiranja su potrebna. Pošto je »presvlaka« izrasla, posle dvanaest do četmaest dana, primenjuju se svakodnevna ispiranja toplom vodom i kiselim rastvorom da bi se sprečila reinfekcija. Ova ispiranja treba obavljati otprilike tri nedelje, osim za vreme menstrualnog perioda.

Koliko vremena treba za potpuni oporavak od kauterizacije?

Otprilike šest nedelja.

Kakvi se medikamenti unose u vaginu posle kauterizacije?

Neki ginekolozi preporučuju svakodnevno uvlačenje antibiotskih vaginalnih supozitorijuma da bi se sprečila reinfekcija.