Kauterizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kauterizacija, spaljivanje izvesnih promena na telu putem primene električne struje, toplote iii kaustićnih sredstava.

Preporuka strane: