Keloid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Keloid, preterani rast ožiljnog tkiva.

Preporuka strane: