Keloidi

Šta je to keloid?

Keloid je reakcija kože na laceraciju, abraziju ili ranu i znači preterano stvaranje ožiljka. Umesto ravne, beličaste linije zaceljenja, postoji izraženo uzdignuto zadebljanje i crvenilo zalečenoga ožiljka.

Šta prouzrokuje stvaranje ožiljaka u vidu keloida?

Uzrok stvaranja keloida je nepoznat. Neki ljudi imaju takvu kožu koja zaceljuje na ovaj način.

U čemu se sastoji lečenje keloida?

Hirurško uklanjanje treba da usledi dvadeset četiri časa posle intenzivne terapije zračenjem X-zracima odgovarajuće oblasti. Ovaj metod je doveo do izlečenja više od pedeset procenata slučajeva keloida. U drugih osoba, i pored ovakvog načina lečenja, keloid se stvara ponovo.

U kom slučaju je najverovatnije da će se postići dobri rezultati posle uklanjanja keloida?

Što je duži interval između nastanka keloida i njegovog hirurškog uklanjanja, to će rezultati biti bolji. Uputno je ne uklanjati keloid ukoliko od operacije nije prošlo najmanje dve godine.

Da li postoji način da se unapred sazna da li će se kod neke osobe posle operacije ponovo razviti keloid?

Ne, ukoliko prethodne operacije nisu bile praćene pojavom takvih ožiljaka, ili ukoliko se ožiljci tipa keloida nisu pojavili posle nekih drugih povreda ili sličnih stanja.