Ketgut – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ketgut, materijal koji se upotrebljava u hirurgiji za zašivanje rana, za šavove. U stvari taj materijal je načinjen od creva ovaca.

Preporuka strane: