Ketogoneza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ketogoneza, proces stvaranja acetona (keton). Ovaj poremećaj vodi acidozi i čest je kod dijabetičara.

Preporuka strane: