Kičmena moždina – deformacije pri rođenju

Koje su najčešće deformacije ili mane kičmene moždine?

Nepotpuno formiranje nekog dela kičmenog kanala je česta anomalija u razvoju i obično ne prouzrokuje nikakve simptome (spina bifida occulta). Ipak, može biti u vezi sa protruzijom (izbočenjem) ili hemijacijom membrana koje pokrivaju kičmenu moždinu. Takva izbočenja mogu sadržati samo cerebrospinalnu tečnost (meningokele) ili elemente nerava, pa čak i deo same kičmene moždine (meningomielokele).

Kako se meningokela ili meningomielokela manifestuje?

Deca koja imaju ovu manu rađaju se sa primetnim tumorom na leđima. Ako su nervne strukture zahvaćene ovom anomalijom obično dolazi do različitih stepena paralize donjih ekstremiteta.

Može li se dete roditi sa više anomalija?

Da. Hidrocefalus obično nastaje zajedno sa meningokelom.

Može li se nešto učiniti da se otkloni urođena deformacija (meningokela, meningomielokela)?

Ništa se ne može preduzeti da bi se otklonila paraliza. Operacija se izvodi jedino radi korekcije deformiteta. Ponekad, u slučajevima kod kojih je kesa vrlo tanka i preti da pukne, operacija se preduzima odmah po rođenju.