Kičmena moždina – operacije kod nesnosnog bola

Da li se zbog olakšanja bolova vrše operacije kičmene moždine?

Da. Neurohirurg se često poziva da otkloni bol koji ne reaguje na lekove. Takav se bol obično javlja u kasnijim fazama raka. Kako su putevi bola kroz kičmenu moždinu poznati, moguće je preseći ih i pacijentu omogućiti olakšanje. Ova operacija poznata je pod nazivom kordotomija.

Takođe je moguće hirurški preseći nerve (pri ulazu u kičmenu moždinu) koji opslužuju odgovarajući deo tela. Uskraćujući tom delu tela mogućnost osećaja, bol se smanjuje. Ovaj postupak poznat je pod imenom rizotomija. Obe ove operacije kičmene moždine su bezbedne i, mada ne omogućuju izlečenje bolesti, u određenim slučajevima su vrlo korisne za otklanjanje nesnosnog bola.

Da li operacija kičmene moždine u cilju otklanjanja bola (kordotomija) prouzrokuje paralizu?

Po pravilu ne. Ali komplikacije kao što su razni stepeni slabosti (pareze) ili poremećaja kontrole mokraćne bešike mogu nastati.