Kinetika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kinetika, nauka o pokretu Supr. statika, kineza, kretanje.

Preporuka strane: