Kiretaža – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kiretaža, grebanje, čišćenje unutrašnje površine nekog organa putem instrumenta kirete. Obično se ovaj termin odnosi na čišćenje šupljine materice.

Preporuka strane: