Kiretaža

Šta je kiretaža?

To je operacija koja se vrši u materičnoj duplji, kroz vaginalni kanal. Ona se sastoji u struganju endometrijuma ili sluznice unutrašnjeg zida materice. Specijalni instrumenti upotrebljavaju se za proširenje cerviksa, a za struganje materične đuplje upotrebljava se kireta, instrumenat po kome je postupak dobio ime.

Zbog čega se vrši kiretaža?

a. Iz dijagnostičkih razloga.
b. Iz terapeutskih razloga.
c. Kiretaža je često istovremeno i dijagnostičke i terapeutske prirode, kao što je slučaj kod hiperplazije ili polipa materice.

Kada se obavlja dijagnostička kiretaža?

a. U slučaju neobjašnjivih krvarenja iz materice.
b. U slučaju da se sumnja na polip u materičnoj duplji.
c. U slučajlu da se sumnja na rak u telu materice.
d. U slučajlu kada se sumnja u tuberkulozu endometrijuma, sluznice ili obložne membrane materične duplje.

Kada se vrši terapeutska kiretaža?

a. Kada se pojavi poremećaj, kao što je polip, kao lečenje može da se primeni kiretaža.
b. Kada je postavljena dijagnoza suvišnog narastanja obložne membrane materice (endometrijska hiperplazija), kiretaža će često doneti izlečenje.
c. Posle spontanog abortusa, kada su u materici ostali delovi fetusa ili placente. U takvim okolnostima, kiretaža će očistiti materičnu duplju i povratiti joj normalno funkcionisanje.

Kako se još naziva kiretaža?

Ona se obično naziva operacija »D i K«, Sto označava »dilataciju«
i »kiretažu«.

Da li je operacija dilatacije i kiretaže bolna?

Ne, jer se obavlja pod opštom anestezijom, u bolnici.

Koliko pacijentkinja mora da ostane u bolnici posle kiretaže?

Oko dva do tri dana.

Da li ima ikakvih vidljivih ožiljaka posle kiretaže?

Ne. Ona se u potpunosti obavlja kroz vaginu.

Koliko vremena posle kiretaže žena može da se vrati na posao?

Posle nedelju dana.

Kakva ograničenja žena mora da poštuje posle kiretaže?

U periodu od dve do četiri nedelje, ne treba pristupati vaginalnom ispiranju, niti polnim odnoslma.

Da li posle kiretaže može da dođe do normalnog začeća?

Da. Kiretaža koju je obavio stručni ginekolog u bolnici neće ometati kasnije začeće.