Klimakterijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Klimakterijum, vidi menopauza.

Preporuka strane: