Kobalt – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kobalt, hemijski elemenat koji, ako je radioaktivan, može da se upotrebi na isti način kao i rendgenski zraci u lečenju izvesnih oboljenja.

Preporuka strane: