Kodein – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kodein, derivat opijuma, efikasan lek za stišavanje bolova.

Preporuka strane: