Kolobom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kolobom, urođena deformacija irisa, dužice (obojenog dela) oka.

Preporuka strane: