Kolostoma – veštački otvor na trbušnom zidu

Na osnovu čega se hirurg odlučuje da li da napravi ili ne napravi veštački otvor na predajem trbušnom zidu (kolostoma)?

Kad god se kontinuitet creva može ponovo uspostaviti, hirurg će to i učiniti. Međutim, hirurg nikada neće ostaviti nimalo tumorskog tkiva posle operacije ukoliko je to moguće.

Da li su sve kolostome trajne?

Ne. Neke kolostome se načine da bi se otklonila opstrukcija koju je prouzrokovao tumor creva.

Kada će se hirurg odlučiti da zatvori kolostomu?

Hirurg će se odlučiti na zatvaranje kolostome kada zna da može ponovo uspostaviti normalnu prolaznost creva. Ova druga operacija može uslediti posle nekoliko nedelja ili meseci od prvobitne operacije.

Da li osoba sa kolostomom može voditi normalan život?

Da. Velika većina ljudi sa kolostomom nauči kako da je kontroliše, tako da ona funkcioniše gotovo istom pravilnošću kao i normalan rektum.

Da li osobe sa kolostomama imaju neprijatan miris?

Ne. Te osobe nauče kako da svoje kolostome održavaju Čistim. Takođe se naročito konstruisane kese često postavljaju na otvor da bi zadržale i uništile svaki neprijatan miris ukoliko dođe do pražnjenja creva van kuće ili na poslu.

Mogu li drugi ljudi otkriti da pacijent ima kolostomu ili da nosi vreću za kolostomu?

Ne. Postoji mnogo hiljada osoba koje upražnjavaju sve aktivnosti bez neprijatnosti po sebe ili za svoju okolinu.