Koma

Šta je koma?

Besvesno stanje iz koga se pacijent ne može lako povratiti. Često je koma samo simptom neke bolesti ili teže povrede.

Koji su najčešći uzroci kome?

Ima ih mnogo:

a. Toksični agens, kao što je prekomerna količina alkohola ili pilula za spavanje
b. Jaka povreda mozga kao što je kontuzija ili fraktura lobanje
c. Jaka infekcija kao što je meningitis ili encefalitis
d. Tumor mozga ili udar prouzrokovan cerebralnim krvarenjem ili trombozom
e. Komplikacija šećerne bolesti zbog preterane količine šećera u krvi uz acidozu koja prati ovo stanje
f. Uremija koja prati prestanak funkcije bubrega
g. Histerija posle jakog duševnog poremećaja

Kako se leči koma?

Treba utvrditi uzrok kome i lečiti ga. Prema tome, dijagnoza je najvažniji početni korak. Pacijente koji su u komi treba odmah smestiti u bolnicu kako bi se mogli obaviti razni pregledi u cilju otkrivanja uzroka.