Komplikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Komplikacija, obično nepredvidljiva situacija koja se događa za vreme toka neke bolesti i pogoršava stanje.

Preporuka strane: