Konsolidacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konsolidacija, faza patoanatomskih zbivanja u plućima gde postoji zapaljenje, pneumonija; faza učvršćivanja i zarastanja preloma kosti.

Preporuka strane: