Kontaminacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontaminacija, zagađenje; omogućavanje da inficirani materijal dospe na čiste površine.

Preporuka strane: