Kontraceptivno sredstvo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kontraceptivno sredstvo, sredstvo koje se upotrebljava da spreči začeće (trudnoću).

Preporuka strane: