Konvoluta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konvoluta, jedna od vijuga moždanog tkiva, deo velikog mozga; zavoj ili petlja creva.

Preporuka strane: