Konvulzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Konvulzija, nagao nekontrolisani mišićni spazam, nekad udružen sa nesvesnim stanjem, grčenje.

Preporuka strane: