Veća konzumacija ribe smanjuje rizik od moždanog udara!

Sve je više dokaza koji govore u prilog činjenici da konzumiranje veće količine ribe drastično smanjuje opasnost od moždanog udara, a do istog zaključka su došli mnogi svetski naučnici u odvojenim istraživanjima.

Rezultati tih istraživanja pokazuju da je mogućnost ishemičnog udara kod pojedinca znatno smanjena ako konzumira ribu barem jedanput nedeljno, ustanovili su dr Ka He i njegovi saradnici sa Univerziteta Nortvestern u Čikagu. Rezultati su objavljeni u medicinskom časopisu Stroke.

Naučnici su prikupili rezultate devet istraživanja o rizicima nastanka moždanog udara objavljivane u stručnim časopisima od 1966. U njima je učestvovalo oko 200.000 ispitanika u životnoj dobi 34-103 godine, čije su navike u ishrani praćene u periodu od 4 do 30 godine.

Ustanovljeno je da je rizik od moždanog udara među osobama koje su konzumirale ribu bar jedanput nedeljno u odnosu na ispitanike koji su to činili manje od jedanput mesečno oko 13% manji. Dr He i saradnici upozorili su da se ovi rezultati ne odnose i na proizvode koji sadrže riblje ulje.