Koordinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koordinacija, sposobnost nekih struktura ili organa da funkcionišu na odgovarajući način u vezi jedno s drugim.

Preporuka strane: