Kosa

Da li postoji zadovoljavajući način lečenja ćelavosti?

Ćelavost može biti različitih tipova. Odgovarajuća dijagnoza u pogledu vrste ćelavosti je veoma važna, pošto se izvesni tipovi ćelavosti ne mogu uspešno lečiti. Vaš lekar vam može pružiti savet u pogledu toga da li je stanje vaše takvo da odgovara na lečenje ili ne. Nemojte trošiti novac i vreme uzimajući različite preparate koji se tako mnogo reklamiraju kao lekovi za uspešno lečenje ćelavosti.

Da li se ćelavost nasleđuje?

Ne direktno, ali se nasleđuje tendencija ka tome da se vremenom postaje ćelav.

Da li preparati koji se tako široko reklamiraju u javnosti danas zaista pomažu da poraste kosa na ćelavim mestima?

Ne.

Da li masaža poglavine pomaže u sprečavanju ćelavosti?

Uzrok ćelavosti određuje da li će takva masaža biti od koristi ili ne, i samo vaš lekar vam može dati tačan savet u tom pogledu.

Šta je to alopecija?

Alopecija je medicinski izraz koji se upotrebljava da opiše gubitak kose, ćelavljenje.

Postoje li različite vrste alopecija?

Da. Jedna vrsta, alopecija areata, je okruglasti gubitak kose koji nije ni u kakvoj vezi sa uobičajenim vrstama ćelavosti.

Kako se leči uobičajena vrsta ćelavosti koja se događa kod mladih ljudi?

Ispitivanje kože poglavine je prvi važan korak. Ukoliko postoji bilo kakvo oboljenje kože poglavine samo po sebi, otklanjanje takvog stanja može često sprečiti dalji gubitak kose.

Da li pojava prerano sede kose ili prerane ćelavosti ima nekog značaja u odnosu na opšte zdravlje?

Uopšte ne. Ove crte su često porodična karakteristika i nemaju ništa sa preranim starenjem i dužinom života.

Da li šišanje ili brijanje kose utiču da ona gušća raste?

Ne. Ovo je jedno od uobičajenih pogrešnih verovanja.

Koliko često bi trebalo prati kosu?

Ovo pitanje varira od osobe do osobe. Nekim ljudima je potrebno često pranje kose, dva do tri puta nedeljno. Drugim ljudima, zbog strukture njihove kose, bilo bi dobro da je peru ne češće od jedanput na dve nedelje.

Da li se može bilo šta učiniti u pogledu preterane dlakavosti na licu ili telu mlade žene?

Da. Preterana dlakavost se može ukloniti putem ili elektrolize ili elektrodepilacije. U nekim slučajevima, preterana maljavost posledica je poremećaja u funkcionisanju jedne od endokrinih žlezda. Iz toga razloga, veoma je važno pre no što se odlučimo za lečenje da se ispita opšte stanje pacijenta.

Kako se leči preterana obraslost dlakama kod normalne osobe?

Depilatori, ukoliko se pažljivo upotrebljavaju, mogu biti od koristi. Međutim, najefikasniju metodu za uklanjanje preterane dlakavosti predstavlja elektroliza.

Šta je to elektroliza (depilacija)?

Elektroliza je postupak u kome se mala igla uvodi u folikul dlake, a zatim se električna struja pušta kroz iglu da bi se tako uništio koren dlake. Dlaka se zatim uklanja od strane operatora. Ukoliko se ovaj postupak tačno sprovede, elektroliza će se odraziti kao trajno uklanjanje preterane dlakavosti.

Da li je elektroliza opasna?

Ne, ukoliko se obavlja na odgovarajući način i na koži koja može da toleriše takav postupak.

Da li je potrebno posetiti lekara zbog elektrolize?

Da.

Da li je bezopasno lečiti dlakave mladeže putem elektrolize?

Nije. Saveti lekara su od bitne važnosti pre no što se primeni elektroliza za lečenje mladeža.

Da li je opasno bojiti dlaku?

Kada je probni test završen u potpunosti i kada je na zadovoljavajući način pokazao da ne postoji alergija ili senzitivnost na hemikalije koje se upotrebljavaju za bojenje dlake i ukoliko taj postupak obavlja stručna osoba, u tom slučaju ova procedura nije štetna.