Kožni kalemovi – presadjivanje kože

Šta su kožni kalemovi?

To su delovi kože koji se koriste da se pokriju površine koje su uništene opekotinama, povredama ili hirurškim odstranjivanjem obolelog tkiva.

Može li se koža jedne osobe uspešno presaditi na drugu?

Ne. Ovakvi kalemovi nikad ne uspevaju, izuzev ako se kalemIjenje vrši među identičnim blizancima.

Može li postojati indikacija za presađivanje kože sa jedne osobe na drugu?

Da. Pri opekotinama trećeg i četvrtog stepena ustanovljeno je da tiršovi kalemovi uzeti sa druge osobe imaju izvanredno dejstvo. Kalem će živeti deset do petnaest dana što će biti dovoljno da se pacijent ponovo snabde vitalnim tečnostima i hemijskim supstancama. Pošto izvrši svoju važnu ulogu, presađena koža obično odumire i odvaja se od potkožnog tkiva.

Da li će kalemovi uspeti kad se sa jednog dela tela presađuju na drugi?

Da, ukoliko se operacija izvodi pod odgovarajućim uslovima.

Ukoliko je deo tela kao što je prst ili uvo potpuno odsečen od tela, može li se ponovo nakalemiti?

Ovi su postupci obično uzaludni, mada će u izvesnim slučajevima operacija biti uspešna ako se obavi odmah posle povrede i ako je odsečeni deo ostao relativno čist.

Da li je moguće nakalemiti odsečenu ruku ili nogu?

Da. Poslednjih godina napredovanjem timske hirurgije postalo je moguće ponovo pričvrstiti odsečeni ud. Da bi takva operacija mogla da uspe, odsečeni ud ne bi smeo da bude spljeskan i trebalo bi da bude u takvom stanju koje omogućuje povezivanje arterija, vena, nerava, mišića, tetiva i kostiju. Prirodno da u takvoj operaciji mora postojati saradnja hirurga ortopeda, vaskularnog hirurga i neurohirurga.

Kakve vrste kožnih kalemova postoje?

a. Epidermalni kožni kalemovi. To su mali delići kože, prečnika oko pet milimetara u proseku koji se sastoje od površinskih slojeva kože. Tuce ili više ovakvih kalemova može se uzeti sa kože davaoca i postaviti u razmaku na kožne površine primaoca. Oni obično dobro rastu posle presađivanja i šire se, potpuno pokrivajući celu oštećenu površinu primaoca.
b. Tiršovi kalemovi. To su površine od dela gornjeg i dela dubinskog sloja kože koje se specijalnim nožem skidaju sa davaoca. Ova se vrsta kalemova obično uzima sa ravnih površina tela, kao što su trbuh, butina ili leđa. Oni su vrlo korisni za pokrivanje površina koje su potpuno uništene opekotinama kao što su opekotine trećeg stepena. Kalemovi će uspeti ukoliko primalac nema infekciju na delu tela na kom se presađivanje vrši i ako je inače zdrav.
c. Kalemovi pune debljine. Oni se sastoje od svih kožnih tkiva ali ne i potkožnih tkiva. Oni su od velike koristi kada se prenose na delove tela primaoca koje su izložene težini tela i velikom habanju. Kalemovi pune debljine se seku tako da tačno odgovaraju površini na koju se kaleme.
d. Peteljkasti kalemovi. To su kalemovi kod kojih jeda ili deo kože ostaje pričvršćen za površinu davaoca, a drugi se presađuje na primaoca. Peteljkasti kalem zadržava svoje sopstveno snabdevanje krvlju sa priljubljenog dela. Peteljka ili osnova kalema odvaja se od svog matičnog dela kada presađeni deo uspostavi svoju sopstvenu cirkulaciju na primaocu. Ovi su kalemovi vrlo korisni za otklanjanje defekata lica pri kojim je veliki deo kože bio odstranjen. Peteljkasti kalem može se takođe koristiti za pokrivanje celog prsta ili ruke.

Šta određuje da se kalem primi uspešno?

a. Predeo davaoca mora biti bez infekcije.
b. Primalac mora biti čist i bez infekcije.
c. Primalac mora imati dobru cirkulaciju krvi.
d. Kalem se mora namestiti da naleže ravnomerno.
e. Kalem mora uvek biti u čvrstom kontaktu sa površinom primaoca.
f. Moraju se preduzeti mere da se kalem ne bi odvojio od površine na koju je presađen.
g. Kalemovi moraju biti naneti bez napinjanja i istezanja.
h. Opšte stanje pacijenta mora biti dobro kako bi zarastanje bilo normalno.

Posle koliko vremena se može znati da li se kožni kalem primio?

Zavoj se na primaocu menja obično posle nedelju do deset dana posle postavljanja kalema. Do tog vremena neće se znati da li je kalem uspeo.

Hoće li presađena koža imati čulo dodira?

Nekoliko nedelja se u predelu presađene kože može osećati utmulost; posle izvesnog vremena presađeni deo kože će steći čulo dodira.

Da li je moguće presaditi kožu sa maijama sa jednog dela tela na drugi i omogućiti rast malja na delu tela na kome je presađivanje izvršeno?

Mada u izvesnom stepenu malje mogu nastaviti da rastu, one će na delu na kom je presađivanje izvršeno biti vrlo slabe (to se na poglavini, koži preko lobanje, ne može uspešno izvršiti).

Da li će na presađenoj koži izrasti malje?

Ne, ukoliko nije korišćen kalem pune debljine na kojem su na ranijoj lokaciji rasle malje.

Može li boja presađene kože ponekad biti drugačija od kože koja se ranije na tom mestu nalazila?

Da. Pored toga, presađena koža ne mora dobiti boju okolne kože. Zbog toga se hirurzi trude da presade kožu iste boje ako se operacija vrati na vidljivim delovima tela kao što su lice ili vrat.

Da li je presađena koža isto toliko jaka i otporna kao i normalna?

Epidermalni kožni kalemovi i tirfiovi kalemovi obično su isto toliko jaki kao i zdrava koža. Kalemovi pune debljine će vremenom postati jaki kao i prava koža.

Treba li voditi računa o tome da presađena koža ne izgori na suncu?

Da. Presađena koža je nešto osetljivija na sunčane zrake.

Ukoliko kalemljenje ne uspe, može li se operacija ponoviti?

Da. Tirfiovi se kalemovi mogu uzeti sa istog mesta davaoca pošto je ono zaraslo.

Zbog kojih se kožnih lezija obično preporučuje plastična hirurgija?

a. Zbog ružnih ožiljaka.
b. Zbog keloida (izraštaja nad ožiljcima).
c. Zbog nabiranja kože posle starih opekotina.
d. Zbog golih površina posle opekotina trećeg stepena ili hirurškog odstranjivanja većih površina kože.

Mogu li se debeli ružni ožiljci pretvoriti u skoro neprimetne?

Da. Isecanjem starog ožiljka, korekcijom potkožnog tkiva i primenom plastične tehnike na kožne ivice ružni se ožiljci mogu skoro potpuno eliminisati.

Šta određuje potrebu za kožnim kalemom u slučaju kožne lezije?

Ukoliko se ivice rane ne mogu spojiti ili ukoliko pri ušivanju kože biva prouzrokovana velika zategnutost hirurg se može odlučiti da na ogoljenu površinu stavi kalem.