Kratkovidost (Miopija)

Šta je kratkovidost?

Kod kratkovidosti očna jabučica je duža nego što je normalno, tako da slika nastaje umesto na mrežnjači, ispred nje. Kratkovid čovek bolje vidi bliske nego udaljene predmete.

Koliko je česta kratkovidost?

Od svih ljudi koji nose naočare otprilike jedna trećina otpada na kratkovide.

Da li su dečaci češće kratkovidi od devojčica?

Nisu.

Da li je kratkovidost nasledna?

Ponekada izgleda da se ona proteže kroz porodice, naročito ako su oba roditelja kratkovida.

Da li može nešto da se učini da se spreči kratkovidost?

Ne.

Da li nošenje odgovarajućih naočara vodi ka umanjenju kratkovidosti?

Da.

Od koliko godina deci treba dati naočare ako moraju da ih nose usled kratkovidosti?

Obično od treće godine ali; ako je to neophodno, mogu ih nositi već od prve godine života.

Kako lekar utvrđuje kratkovidost kod male dece?

Usmeravanjem zraka svetlosti u oko i obavljanjem testa poznatog pod imenom » retinoskopija «.

Zašto se kratkovidost pogoršava sa sazrevanjem?

Kako telo raste, to i očna jabučica postaje veća.

Da li posebno kratkovide osobe treba da štede oči od preteranog čitanja?

Ne. To je neophodno samo ako je kratkovidost veoma izražena i ako je povezana sa degeneracijom zadnjeg dela oka.

Da li posmatranje televizije ima ikakav negativan uticaj na oko kratkovidih osoba?

Nikakav.

Šta su to kontaktna sočiva?

To su sočiva livena od plaštične materije, koja se postavljaju direktno preko očne jabučice i na taj način prikrivaju činjenicu da se sočiva nose. Služe u istu svrhu kao i naočare.

Kada se kontaktna sočiva preporučuju kratkovidima?

Kada je kratkovidost umerena i kad pacijent ne želi da se vidi da mora da nosi naočare.

Da li kontaktna sočiva, koja direktno naležu na očnu jabučicu, prouzrokuju štete?

Ne, ako su dobro postavljena.

Da li je savetno nositi elastična kontaktna sočiva?

Da, za mnoge osobe ona predstavljaju znatno poboljšanje u odnosu na takozvana kruta sočiva.

Da li postoje lekovi koji ublažavaju kratkovidost?

Ne, ali su nedavno isprobane neke očne kapi koje su dale vidljive uspehe.

Da li kakva hirurška intervencija može pomoći u kratkovidosti?

U izuzetnim slučajevima kratkovidosti, koji su povezani sa slabljenjem zidova očne jabučice, vrši se implantacija vlaknastih tkiva na oslabljene delove.

Da li kratkovidost ikada dovodi do slepila?

U veoma retkim slučajevima kratkovidost može dovesti do degeneracije sa ili bez odvajanja mrežnjače, što je praćeno izvesnim gubitkom vida.

Da li postoji kakva hirurška intervencija koja može da spreči ili smanji kratkovidost?

U nekim izdvojenim slučajevima mogu se vršiti operacije sa ciljem skračivanja očne jabučice. Sastoje se u skidanju polumesečastih delova očne jabučice duž unutrašnjih i spoljnih površina. Na taj način smanjuje se dužina očne jabučice i sočiva približavaju mrežnjači, čime se umanjuje kratkovidost. Pored toga, u poslednje vreme činjeni su pokušaji sa hirurškim zahvatima na rožnjači kako bi se izmenile njene optičke osobine.

Koliko su efikasne ove novije operacije kratkovidosti?

Izveštaji pokazuju da su rezultati bili najčešće uspešni ako su pacijenti dobro odabrani za ovu intervenciju.